Aнгло српско друштво


Чланови Управног одбора

Проф. емер. Вукашин Павловић,
председник Управног одбора

Академик Војислав Становчић,
потпредседник Управног одбора

Проф. др Илија Вујачић,
члан Управног одбора

Др Љиљана Глишовић,
чланица Управног одбора

Проф. др Слободан Г. Марковић,
генерални секретар

 

Циљеви
Англо-српско друштво (првобитно Англо-југословенско друштво) је основано као нестраначка, невладина и непрофитна организација која има за циљ научно истраживање у пољу друштвених наука, а посебно у пољу парламентарне традиције и демократије. Друштво ради на унапређивању образовања младих стручњака из области друштвених наука, као и на историјском истраживању англо-српских (и црногорских) веза.

Делатности
Да би постигло циљеве Англо-српско друштво је нарочито посвећено следећим делатностима:

 • прикупљању и анализи научне литературе на српском и енглеском језику, у пољу друштвених, а, посебно, у пољу политичких наука;
 • организовању, самостално или, у сарадњи са другим организацијама, сусрета стручњака, летњих школа, семинара и других области стручног образовања у овом пољу;
 • -објављивању књига и других публикација на српском и енглеском језику, из поља политичких наука и историографије;
 • сарадњи са университетима, стручним удружењима и другим организацијама из Србије и иностранства, посебно из Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске које се баве политичким наукама, а посебно парламентарном традицијом, демократијом и истраживањем Балкана;
 • организовањем годишње Југоисточно-европске (раније Англо-југословенске) летње школе за демократију, у коорганизацији са Хеленском опсерваторијом Лондонске школе за економске и политичке науке (Hellenic Observatory of London School of Economics) и у сарадњи са Центром за студије демократије Университета Вестминстеру (Centre for the Study of Democracy of the University of Westminster) и са другим партнерима.

Летње школе

До сада је одржано десет летњих школа за демократију у организацији Англо-српског друштва (раније Англо-југословенског друштва) и Центра за студије демократије, Университета Вестминстер, у Лондону

 • 1998 – Југословенско-британска летња школа је одржана у Будви, на тему „Демократија и друштвена промена“;
 • 1999 – Англо-југословенска летња школа је одржана у Перасту, на тему „Модерност и држава Исток, Запад (Грађанско друштво и добра управа)“;
 • 2000 – Англо-југословенска летња школа је одржана у Перасту, на тему „Демократска обнова југоисточне Европе“;
 • 2001 – Међународна летња школа је одржана у Перасту, на тему „Добра управа глобално и локално“;
 • 2002 - Међународна летња школа је одржана у Петровцу, на тему „Консолидација нових демократија“;
 • 2003 - Међународна летња школа је одржана у Будви, на тему „Демократија, глобализација и безбедност“;
 • 2004 - Међународна летња школа је одржана у Будви, на тему „Глобализација, Европска унија и западни Балкан“;
 • 2005 - Међународна летња школа је одржана у Будви, на тему „Културни идентитети и демократија у Европи и на Балкану“;
 • 2006 - Међународна летња школа у Београду, на тему „Национализам и демократија“;
 • 2007 - Међународна летња школа у Београду, на тему „Транзиција, ислам и демократија“;

Од 2008. године летња школа се одржава под називом Југоисточноевропска летња школа за демократију у организацији Англо-српског друштва из Београда с једне стране и Хеленске опсерваторије (Hellenic Observatory) и Центра за студије Југоисточне европе (LSEE) с Лондонске школе економије и политичких наука (London School of Economics and Political Science). До сада су одржане четири летње школе под насловом Југоисточноевропска летња школа за демократију:

 • 2008, Југоисточноевропска летња школа за деморкатију је одржана у Београду, на тему „Евроатланстке интеграције и безбедност на Балкану“
 • 2009, Југоисточноевропска летња школа за деморкатију је одржана у Београду, на тему „Утицај глобалне кризе на стабилност и безбедност на Балкану“
 • 2010, Југоисточноевропска летња школа за деморкатију је одржана у Београду, на тему „Замор од проширења и изгледи за чланство у ЕУ земаља западног Балкана“
 • 2011, Југоисточноевропска летња школа за демократију је одржана у Београду, на тему „Перспективе чланства у ЕУ земаља западног Балкана: изазови и могућности“

Конференције и семинари

Конференција “Democratic Reconstruction in the Balkans”, одржана је у Будви, јануара 2000 (с Университетом Вестминстер, Лондон)

Конференција “Coping with shrinking: the Yugoslav and the Serbian experiences”, одржана је у Београду, јуна 2007 (у сарадњи с Луксембуршким институтом за европске и међународне студије и Институтом за европске студије из Београда)

Конференција “The State of Democracies in the Balkans”, Англо-српско друштво и Центар за југоситочноевропске студије Лоднонске школе економије (LSEE/London School of Economics), Београд, 17-18. децембра 2012.

Конференција “Devising a viable future for the area of former Yugoslavia“, Луксембуршки институт за европске и међународне односе, Англо-српско друштво и Центар за демократију ФПН, Београд, 21-22. јуни 2013.

Семинар “Human Nature, National Character Ethnicity and the Future of War”, Луксембуршки институт за европске и међународне односе, Англо-српско друштво и Центар за демократију ФПН, 7-8. јуна 2014.>

КОНТАКТ:
Учесници из Србије треба да пошаљу обрасце за пријављивање и друге потребне материјале координатору програма Англо-српског друштва:
гђица Милица Богдановић,
електронска пошта :angloserbiansociety@gmail.com
За сва обавештења о активностима друштва можете да се обратите на следећу адресу:
Милица Богдановић,
Координатор програма Англо-српског друштва
електронска пошта :angloserbiansociety@gmail.com

 

Кодиректори и Савет Школе
Кодиректори Летње школе су:

Проф. Вукашин Павловић,
Факултет политичких наука, Београд
Др Спирос Икономидис (Spyros Economides),
предавач на Хеленској опсерваторији Лондонске школе за економије и политичке науке, Лондон

Савет летње школе чине:

1. проф. Вукашин Павловић , кодиректор Летње школе
2. Спирос Икономидис (Spyros Economides), кодиректор Летње школе
3. проф. Маргарет Бланден , кодиректор Летње школе
4. др Симон Јос (Simon Joss), директор Центра за студије демократије Университета Вестминстер
5. проф. Војислав Становчић , дописни члан САНУ
6. Слободан Г. Марковић , извршни директор Летње школе
7. Кристофер Кокер (Christopher Coker)

 

ЗА ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА О АНГЛО-СРПСКОМ ДРУШТВУ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБРАТИТЕ ГЕНЕРАЛНОМ-СЕКРЕТАРУ ДРУШТВА:

Слободан Г. Марковић,

Генерални секретар Англо-српског друштва
Електронска пошта: slobamar@EUnet.rs

 

The South Slav Journal (Јужнословенски журнал) излази два пута годишње у Лондону од 1978. године. Првобитно га је објављивао Кружок Доситеја Обрадовића (the Dositey Obradovich Circle). Журнал је основала скупина ентузијаста посвећена истраживању југословенске историје и друштва на челу са мр Немањом Марчетићем и његовом супругом Пет Тејлор. Основан у време Хладног рата, часопис је заступао увођење демократије у Југославију и супротстављао се диктатури Јосипа Броза и његових наследника.

До 2008. изашло је 28 томова. Током претодна више од три десетлећа излажења журнал је објављивао Јужнословенски истраживачки центар у Лондону (The South-Slav Research and Study Centre in London). Међусобним договором из 2009. The South Slav Journal ће надаље заједнички да објављују Јужнословенски истраживачки центар у Лондону и Англо-српско друштво. Ново уредништво Нове серије Јужнословенског журнала намерава да настави да га објављује два пута годишње. Сви прилози у часопису објављују се искључиво на енглеском језику.

Од оснивања журнал је био отворен за различита, често и супртостављена, мишљења, и оваква политика ће бити настављена у Новој серији. Сва питања и подношење чланака могу да се упуте на чланове садашњег уређивачког одбора:

Уредник: др Ерик Бекет Вивер (Eric Beckett Weaver), southslavjournal@gmail.com
Заменик уредника: проф. др Слободан Г. Марковић, slobamar@Eunet.rs

У Србији часопис може да се набави у издавачкој кући Досије у Београду:

http://www.dosije.rs/lat/kontakt.html
ул. Браће Недић 29
тел. 011-344-9927